Bugun...Umut Germeç kimdir?

Öğreniminin yanı sıra 1981 yılından başlayarak yalnızca şiir kitapları yayımlayan bir yayın kuruluşunda 1991 yılına kadar çalıştı. Yayın alanında kitap kapakları, afiş, desenleme gibi işler yaptı.

facebook-paylas
Güncelleme: 13-04-2024 10:27:16 Tarih: 13-04-2024 10:14

Umut Germeç kimdir?

1963 yı­lın­da Tokat’ta doğdu.

 

1982 - 1987 yıl­la­rın­da Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Resim Bö­lü­mü, Neşet Günal, Neş’e Erdok, Dev­rim Erbil Atöl­ye­le­ri’nde eği­tim gördü. Gra­vür atöl­ye­sin­den ser­ti­fi­ka aldı.

 

1987 -1990 yıl­la­rın­da Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü, Resim Bö­lü­mü'nde yük­sek li­sans yaptı. Yük­sek li­sans prog­ra­mı için­de li­tog­ra­fi atöl­ye­sin­de baskı ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­tir­di.

1990 yı­lın­da Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü, Gra­fik Bö­lü­mü gra­vür atöl­ye­sin­de sa­nat­ta ye­ter­lik öğ­re­ni­mi­ne baş­la­dı.

Öğ­re­ni­mi­nin yanı sıra 1981 yı­lın­dan baş­la­ya­rak yal­nız­ca şiir ki­tap­la­rı ya­yım­la­yan bir yayın ku­ru­lu­şun­da 1991 yı­lı­na kadar ça­lış­tı. Yayın ala­nın­da kitap ka­pak­la­rı, afiş, de­sen­le­me gibi işler yaptı.

1998 yı­lın­da İstan­bul Ec­za­cı Odası üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ''Atöl­ye Gece''’yi kurdu. Bil­sak’ta baş­la­dı­ğı sanat eği­tim­ci­li­ği­ni bu­ra­da sür­dür­dü.

Çe­şit­li ne­den­ler­le ara ver­di­ği sa­nat­ta ye­ter­lik öğ­re­ni­mi­ni 2002 yı­lın­da, “Ağa­cın Konu ve Tek­nik Bağ­la­mın­da, Resim Sa­na­tı İçe­ri­sin­de Yeri ve Önemi” adlı tez ça­lış­ma­sıy­la bi­tir­di.

2006-2009 yıl­la­rı ara­sın­da Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si, Resim Bö­lü­mü gra­vür atöl­ye­sin­de ve temel eği­tim bö­lü­mü’nde öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak ça­lış­tı.

2009 yı­lın­da, Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­si, Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Resim Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi ola­rak görev aldı.

İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si (İTÜ.)G.S.B. gra­vür atöl­ye­sin­de de kazı resim der­si­ni ver­mek­te­dir.

 

Eği­tim Du­ru­mu

Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü -Sa­nat­ta Ye­ter­li­lik
Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü -Yük­sek Li­sans
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal

Bu haber 503 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI