Bugun...KAMUOYUNA DUYURUMDUR

Benim ya­sa­la­rın be­lir­le­di­ği şe­kil­de mü­ca­de­lemde iki yıl geçmesine rağmen, benim için bugün olmuş kadar inançlıyım: Haklıyım, hakkımı elbet bir şekilde tahsil edeceğim.

facebook-paylas
Tarih: 03-12-2020 19:11

KAMUOYUNA DUYURUMDUR

2018 yı­lın­da Bos­tan­cı Tren İstas­yo­nu kar­şı­sın­da "Yu­mur­ta Sa­ra­yı" isim­li pa­ten­ti bana ait Tür­ki­ye'de eşi, ben­ze­ri ol­ma­yan cafe res­to­ra­nı­mı açtım. Açı­lış­ta ulu­sal ka­nal­lar, ga­ze­te ve dergi tem­sil­ci­le­ri vardı. Kanal D Ana Haber, Kanal 24 canlı yayın yaptı. Diğer basın ku­ru­luş­la­rı da yoğun ilgi gös­ter­di. Pro­jem bir­çok ül­ke­de ilgi gördü. Ba­yi­lik için gö­rüş­me­le­rim baş­la­mış­tı.

Ancak işler tam yo­lu­na girdi der­ken, iş­ye­ri­min hemen ya­nın­da bu­lu­nan Şen­bay Kolin Kal­yon or­tak­lı­ğı ile ya­pı­lan Du­dul­lu Bos­tan­cı Metro Hattı tünel ça­lış­ma­sı iş­ye­ri­me 10 metre me­sa­fe­de ol­du­ğun­dan o gün ki yoğun yağ­mur sel su­la­rı­na dö­nü­şüp iş­ye­ri­mi bas­mış­tır.

Sebep; tünel ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı­ğın­dan, gi­der­ler­den et­ki­len­me­sin­ler diye maz­gal ve gi­der­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­dır. Ay­rın­tı­lı ola­rak Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve İSKİ ra­por­la­rın­da be­lir­til­miş­tir,

İBB ile mü­ra­ca­at­la­rım baş­la­dı. Beyaz Masa, Raylı Sis­tem­ler dedi, Raylı Sis­tem­ler Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı ara­yın dedi. Konu ile il­gi­li her yere mü­ra­ca­at ettim. De­fa­lar­ca CİMER dahil her yere yaz­dım. Bu arada ikin­ci defa sel bas­kı­nı yedim! İşye­ri­me pan­kart asıp bi­ri­le­ri se­si­mi duyar dedim. O da ol­ma­dı. Ben mü­ca­de­le­yi bı­rak­ma­dım aylar sonra Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı mü­hen­dis­ler yol­la­dı. İSKİ'de ekip yol­la­yıp araş­tır­ma yaptı.

Bu arada ben kalp has­ta­sı oldum (5. Kalp da­ma­rım de­ğiş­ti ). Sol gözüm, kıs­men gör­mü­yor. Sol ku­la­ğım kıs­men duy­mu­yor (Tümü bel­ge­li ). Ta­ma­men sağ­lı­ğı­mı kay­bet­tim. Ha­yat­tan bek­len­tim kal­ma­dı. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­dan gelen ra­por­da suçlu Şen­bay Kolin Kal­yon. Raylı Sis­tem­ler ka­ra­rı; Şen­bay Kolin Kal­yon sebep ol­muş­tur. İSKİ; şen­bay kolin kal­yon ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı. Bu ku­ru­luş­la­rın ya­zı­lı ra­por­la­rı ben­de­dir. 15 gün önce Raylı Sis­tem­ler'den gelen ya­zı­da bana ödeme ya­pıl­dı­ğı ya­zı­yor­du ama ger­çek değil! Bu güne kadar hiç bir kurum ya da ku­ru­luş bir Kuruş dahi öde­me­miş­tir. Aç­tı­ğım da­va­ya Meh­met Cen­giz'e ait Şen­bay Kolin Kal­yon fir­ma­la­rı ma­ri­fet­miş gibi iti­raz et­miş­ler. İşye­ri­mi ka­pat­tım. Bu in­san­lar­la uğ­raş­mak­tan başka bir işim yok­tur. Ma­lı­ma ek­me­ği­me göz diken özür di­le­me­yi ezik­lik ola­rak gören, ka­nun­la­rı ve ya­sa­la­rı ta­nı­ma­yan, sağ­lı­ğı­mı elim­den alan bu fir­ma­lar ve so­rum­lu­la­rı­nın pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğım.

Benim ülkemde Alibeyköy Deresi yatağına yıllarca gecekondu yapıldı. Sel basacağını bile bile yapıldı. Ve her sene sel bastı. Her sene devlet  üç-beş kuruşa yapılan gecekondulara TOKİ’nin yeni dairelerini verdi. Deprem felaketlerinde yönetmeliğe aykırı yapılan binalar zarar gördüğünde ise devlet  tüm zararları fazlası İle karşıladı. Her türlü felakette halkın yanında olan devletimiz: Sorumluları belli olan, beni mağdur eden İBB Raylı Sistemler Müdürlüğü Bostancı Dudullu Metro İnşaatı  müteahhitliğini yapan firma olan Şenbay Kolin Kalyon firmalarının sahibi Mehmet Cengiz’e ait karşı  iki yıl geçmesine rağmen tüm zararlarımı karşılayacakları umudunu hala taşıyorum.

Benim ya­sa­la­rın be­lir­le­di­ği şe­kil­de mü­ca­de­lemde iki yıl geçmesine rağmen, benim için bugün olmuş kadar inançlıyım: Haklıyım, hakkımı elbet bir şekilde tahsil edeceğim.

Her yerde ben hak­lı­yım ama ne­ti­ce yok! Bu şe­kil­de in­san­la­rı bık­tı­rıp, da­va­la­rın­dan vaz­ge­çi­ri­yor­lar. Bende kay­be­decek mal ya da para kal­ma­dı ama her gün da­ha­ da hırs­la­nı­yo­rum! Bu du­ru­mu ve ruh ha­li­mi yet­ki­li mer­ci­le­re du­yur­mak adına ka­mu­oyuy­la pay­la­şı­yo­rum.

Say­gı­la­rım­la...

Aydın Coş­kun­türk
Kaynak: Aydın COŞKUNTÜRK

Editör: Haber Merkezi

Bu haber 6695 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÇEVRE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI