Bugun...


EMİNE KALAFAT

facebook-paylas
HERKES KİRLİ ONLAR AKÇACIK
Tarih: 03-07-2022 21:28:00 Güncelleme: 03-07-2022 21:28:00


Ül­ke­mi­zin hali ya­şa­dı­ğı­mız sü­reç­ler eko­no­mik kısır döngü ül­ke­mi­zi ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı kay­gı­lan­dı­rı­yor. Bir­kaç saat sonra veya sabah uyan­dı­ğı­mız­da kar­şı­mı­za ne çı­ka­cak bi­le­mi­yo­ruz.

Genci kay­gı­lı, yaş­lı­sı te­dir­gin bir bek­le­yiş için­de.

On­la­ra sor­san her şey uygun hiç­bir sorun yok.

Hangi dev­let yö­ne­tim an­la­yı­şı ve bu yö­ne­ti­me bağlı or­gan­lar va­tan­daş­la­rın prob­lem­le­ri­ne karşı ya­pı­cı sorun gi­de­ri­ci ce­vap­lar çö­züm­ler ye­ri­ne dalga geçer gibi eleş­ti­ri yapar ki…

Be­ce­rik­siz­lik, li­ya­kat, saygı en alt se­vi­ye­ler­de.
Akıl, ahlak, ada­let yok­su­nu bir yö­ne­tim çar­kı­nın için­de de­be­le­nip du­ru­yo­ruz.
Ay­rış­tı­ra ay­rış­tı­ra böl­dü­ler bizi.
Türk mil­le­ti aynı gök­yü­zü­nün yıl­dız­la­rı değil miydi?

“ Onlar iyi, on­lar­dan ol­ma­yan­lar kötü, onlar zen­gin onlar gibi fı­rıl­dak ol­ma­yan­lar yok­sul. Onlar ah­lak­lı, on­la­ra karşı çı­kan­lar ah­lak­sız. Onlar iman­lı, on­la­rı sev­me­yen­ler ab­dest­siz. “
Onlar, onlar ama hep onlar.

Her şey onlar için, on­la­ra göre, onlar ta­ra­fın­dan mubah. Sa­nır­sın ki; Tanrı bu ül­ke­yi onlar için ya­rat­mış.

Ye­dik­çe yi­yor­lar, şiş­tik­çe şi­şi­yor­lar ama bir türlü doy­mu­yor­lar. Bir zin­ci­rin hal­ka­la­rı gibi bir­bir­le­ri­ne bağlı bir dü­ze­nin el bir­li­ği ile nasıl zen­gin­leş­ti­ği va­tan­da­şın ise nasıl yok­sul­laş­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ne kadar ya­ra­tıl­mış gü­zel­lik varsa beton, taş, tuğla ile üze­ri­ni örtüp o gü­zel­li­ği yok edi­yor­lar.

Has­ta­ne ya­pı­lı­yor, onlar
Köprü ya­pı­lı­yor, onlar
Yol ya­pı­lı­yor, onlar
Dedim ya, hep onlar…

“ Onlar ka­za­nı­yor zen­gin­le­şi­yor, va­tan­daş ödü­yor yok­sul­la­şı­yor. “

Tü­ne­lin ucun­da­ki çı­kı­şı bü­yüt­mek için aynı gök­yü­zü­nün yıl­dız­la­rı el bir­li­ği ile ça­lış­mak zo­run­da. Yü­zü­mü­zü ay­dın­lı­ğa, gü­ne­şe dön­me­miz lazım.

Sevgi
Saygı
Ada­le­tin ol­du­ğu yerde,
Akıl
Ahlak
Bi­li­min ol­du­ğu yerde, ba­şa­rı olur.

Mu­hab­bet­le…
eminekalafat9@gmail.comBu yazı 1415 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI