bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


HAKAN AKSOY

facebook-paylas
GÜMÜŞ
Tarih: 07-04-2022 18:48:00 Güncelleme: 07-04-2022 18:48:00


Ko­lek­si­yon­da­ki gümüş ha­tı­ra pa­ra­la­rın her zaman çok önem­li ve de­ğer­li ol­du­ğu­nu yaz­mak­ta­yım. Bu yazım da gümüş ha­tı­ra pa­ra­lar üze­ri­ne­dir. Ara­lık ya­zım­da gümüş ha­tı­ra pa­ra­la­rın darp­ha­ne satış fi­ya­tı­nın 300 TL ol­du­ğu­nu ve zam ge­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­tim. 15 Ara­lık'ta darp­ha­ne gümüş ha­tı­ra pa­ra­la­rın fi­ya­tı­nı 350 TL yaptı. Bunu ta­ki­ben Ocak ayın­da 375 TL, Şubat ayın­da da 400 TL yaptı. Gümüş ha­tı­ra para set­le­ri­ni de 600 TL ola­rak be­lir­le­di. Mart ayına gel­di­ği­miz­de de 24 Mart'ta büyük bir zam ya­pa­rak ha­tı­ra gümüş pa­ra­la­rı 520 TL, set­le­ri de 870 TL ola­rak sa­tı­şa sundu. Bu da demek olu­yor ki %73 zam­lan­dı yani 4 ay için­de do­lar­dan, bor­sa­dan ve al­tın­dan daha fazla ge­ti­ri­si oldu.

 

Mart ayı iti­ba­riy­le darp­ha­ne yeni ürün­ler sa­tı­şa çı­kar­dı. Bun­lar­dan biri "1915 Ça­nak­ka­le Köp­rü­sü" gümüş ha­tı­ra pa­ra­sı­dır. 5000 adet ba­sıl­mış­tır, fi­ya­tı 520 TL'dir. Bir de bunun boş mavi ku­tu­su var­dır. Bunun da fi­ya­tı 100 TL'dir. Bunu al­ma­yı dü­şü­nen­ler mut­la­ka ku­tu­su ile bir­lik­te al­ma­lı­dır. Size ma­li­ye­ti 620 TL ola­cak­tır. Be­şik­taş se­ti­nin fi­ya­tı da 870 TL'dir. Basım adeti 1903'tür. Bun­dan da alı­nır çünkü az sa­yı­da ol­ma­sın­dan do­la­yı na­dir­dir. Ko­lek­si­yo­nu­nu­za katın, ya­tı­rım tav­si­ye­si de­ğil­dir.

 

Gümüş ge­lecek yıl­lar­da me­tal­le­rin kra­li­çe­si ola­cak­tır. Çünkü dünya eko­no­mi­si­nin her gün kö­tü­ye git­me­siy­le altın ve gümüş fi­yat­la­rı sü­rek­li art­mak­ta­dır. Geçen hafta içe­ri­sin­de ka­pa­lı çar­şı­yı zi­ya­ret et­ti­ğim­de bir çok ku­yum­cu dük­ka­nı­nın vit­ri­ni­ni külçe gümüş süs­le­mek­tey­di. Altın fi­yat­la­rı­nın çok yük­sel­di­ği bu­gün­ler­de alım gü­cü­nün de iyice düş­me­siy­le altın, ula­şıl­maz bir me­ta­la dö­nüş­mek­te­dir. Ya­tı­rım­cı­lar gü­mü­şü daha ucuz bul­du­ğu ve ge­le­ce­ği­ni par­lak gör­dü­ğü için yö­nel­mek­te­dir. Bu ne­den­le gümüş ha­tı­ra pa­ra­yı ko­lek­si­yo­nu­nu­za kat­ma­nız hem gö­zü­nü­ze hem ce­bi­ni­ze hitap eder.

 

Ge­le­ce­ği­ni­zi bi­rik­ti­rin, sağ­lı­cak­la kalın.Bu yazı 586 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI