bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...


EMEL SEÇEN

facebook-paylas
BAYAN PRİM'İN UYANIŞI KAFKA KİTAP'TAN ÇIKTI!
Tarih: 10-03-2022 01:26:00 Güncelleme: 10-03-2022 01:34:00


KÜÇÜK ŞEYLERİN GÜZELLİĞİNE DAİR
KEYİFLİ BİR HİKÂYE ANLATAN
BAYAN PRİM'İN UYANIŞI 
KAFKA KİTAP'TAN ÇIKTI!

 

Na­ta­lia San­martín Fe­nol­le­ra’nın, okur­la­rı kayıp cen­ne­ti, sa­de­li­ği ve küçük şey­le­rin gü­zel­li­ği­ni ara­yan unu­tul­maz bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­ran ro­ma­nı Bayan Prim’in Uya­nı­şı, Kafka Kitap lo­go­suy­la raf­lar­da ye­ri­ni aldı. Mo­dern dün­ya­nın et­ki­le­ri­ne karşı koy­ma­ya ve esas­la­ra geri dön­me­ye karar veren küçük bir ka­sa­ba­nın lez­zet­li hi­kâ­ye­si­ni an­la­tan Bayan Prim’in Uya­nı­şı, ede­bi­yat, fel­se­fe ve mut­lu­luk ara­yı­şı baş­lık­la­rı­nı ken­di­ne has üs­lu­buy­la yan yana ge­ti­ren ay­rık­sı bir öykü...


Kafka Kitap, ya­yım­la­nı­şı­nın ar­dın­dan uzun süre gün­dem­den düş­me­yen ve bir­çok fark­lı dil­den yüz­bin­ler­ce okura ula­şan Na­ta­lia San­martín Fe­nol­le­ra im­za­lı Bayan Prim’in Uya­nı­şı’nı, Ni­lü­fer De­mir­baş’ın İspan­yol­ca as­lın­dan çe­vi­ri­siy­le okur­la­ra ulaş­tı­rı­yor.

 

Pru­den­cia Prim ol­duk­ça zeki, eği­tim­li ve ba­şa­rı­lı bir genç ka­dın­dır. Bi­rey­le­ri­ni hız, hırs ve daima “mev­cut­tan faz­la­sı ol­ma­ya” zor­la­yan şehir ha­ya­tın­dan bık­tı­ğı­na ka­na­at ge­tir­di­ğin­de ga­ze­te­de il­ginç bir ilan­la kar­şı­la­şır: San Ire­neo adlı uzak bir köyde yer alan ma­li­kâ­ne bir kü­tüp­ha­ne­ci ara­mak­ta­dır. Müs­tak­bel ça­lı­şa­nı be­lir­le­yecek en önem­li kıs­tas da “az eği­tim almış biri” ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği­dir. En temel şartı ye­ri­ne ge­ti­re­me­se de ken­di­ni kabul et­tir­me­yi ba­şa­ran Prim, ya­şa­na­cak bir­çok şeye ha­zır­lık­sız ya­ka­la­na­cak­tır.

 

Tıpkı genç kadın gibi en­te­lek­tü­el ve zeki biri olan iş­ve­re­ni “Kol­tuk­ta­ki Adam”, atıl­gan ama ay­kı­rı, Bayan Prim’in çok sev­di­ği ya­zar­lar Jane Aus­ten ve Lo­u­isa May Al­cott'u eleş­tir­me­ye daima hazır bi­ri­dir. Köy sa­kin­le­riy­se en az dini ri­tü­el­le­ri yö­ne­ten ve öğ­ret­men­le­rin­den çok daha bil­gi­li olan ço­cuk­lar kadar şa­şır­tı­cı­dır; bu köy, şeh­rin bir­kaç ki­lo­met­re uza­ğın­day­ken çok başka bir za­man­da ve sı­ra­dı­şı bir sos­yal di­sip­lin­le ya­şa­mak­ta­dır.Bu yazı 743 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI