bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - escort bursa - bayan escort - escort bayan
bursa escort - bursa escort - escort bursa -
izmit escort şişli escort istanbul escort anadolu yakası escort bayan
Bugun...ONUR ÇUKURLU SORDU: SULTAN MURAT HALKINA TAPULARINI NE ZAMAN VERECEKSİNİZ?

İYİ Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu Belediye Meclisine verdiği önergesi ile: "Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ve belediye yöneticilerini, Sultan Murat halkına yaptıkları hukuksuz uygulama sebebiyle uyarıyor ve bu uygulamadan bir an önce vazgeçip vatandaşa tapularını vermeye davet ediyorum" dedi.

facebook-paylas
Güncelleme: 10-03-2022 12:05:08 Tarih: 10-03-2022 10:42

ONUR ÇUKURLU SORDU: SULTAN MURAT HALKINA TAPULARINI NE ZAMAN VERECEKSİNİZ?

Soru Öner­ge­si Ko­nu­su : Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Sul­tan Murat Halkı Ta­pu­la­rı Sayın Baş­kan De­ğer­li Mec­lis Üye­le­ri;

Üs­kü­dar İlçe­miz Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Sul­tan Murat hal­kı­nın ve aynı za­man­da Ata 2 Si­te­sin inde için­de bu­lun­du­ğu 1038 ada 102 par­se­le hak sa­hip­li­ği ve in­şa­at pro­je­si ile il­gi­li Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si'nin yap­mak is­te­di­ği uy­gu­la­ma, Sul­tan Murat hal­kı­nın 2b ya­sa­sı­na da­ya­na­rak doğ­muş olan hak­la­rı­nı yok say­mak­ta­dır.

Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si'nin bu so­rum­suz ve hak­sız tu­tu­mu ile­ri­de be­le­di­ye­mi­zi ve uy­gu­la­ma­ya sebep olan başta be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri hukuk kar­şı­sın­da izah edi­le­me­yecek so­nuç­lar­la kar­şı­laş­tı­ra­cak­tır.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sn. Hilmi Türk­men'in im­za­sıy­la­da bir nevi ce­za­yı kabul eden Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü­ne ver­di­ği ta­ah­hüt­na­me bu hu­kuk­suz­lu­ğun bir is­pa­tı ve iti­ra­fı­dır.

Bu hu­kuk­suz uy­gu­la­ma­dan ne zaman vaz­ge­çi­le­ce­ği­ni ve Sul­tan Murat hal­kı­nın ta­pu­la­rı­nın ne zaman ve­ri­le­ce­ği­ni baş­kan­lık ma­ka­mı­na sorar, ge­re­ği­ni arz ede­rim.

 

Onur Çukurlu

İYİ Parti Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 HABER VİDEOSU

Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan Bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YUKARI YUKARI