X 20
Bugun...CEYLAN, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

facebook-paylas
Tarih: 11-01-2022 00:42

CEYLAN, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

“Gü­cü­nü ka­mu­oyu des­te­ğin­den alan, hal­kın haber alma hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan basın, önem­li ve etkin bir de­ne­tim or­ga­nı olma ko­nu­muy­la, de­mok­ra­si­nin temel un­sur­la­rın­dan bi­ri­dir” diyen Genel Baş­kan Cey­lan, “Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği, hal­kın doğru haber al­ma­sı yö­nün­den kut­sal bir mes­lek. Ancak ne yazık ki gü­nü­müz­de bu kut­sal mes­le­ği icra eden ça­lı­şan­la­rı­mız unu­tul­muş du­rum­da­dır. Gerek ik­ti­dar ta­ra­fın­dan on­la­ra uy­gu­la­nan baskı, gerek ye­rel­de ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı maddi ve ma­ne­vi so­run­lar bu mes­le­ği aşkla ya­pan­la­rı da bı­rak­ma nok­ta­sı­na ge­tir­miş­tir. Mes­lek­le­ri­ni ge­rek­ti­ği gibi yap­ma­ya ça­lı­şan özen gös­te­ren ga­ze­te­ci­ler, ev­le­ri­ne ekmek gö­tü­re­mez du­rum­da­dır. Bin­ler­ce ga­ze­te­ci ise iş­siz­dir. Özel­lik­le yerel med­ya­da ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz, maddi an­lam­da ciddi so­run­lar ya­şa­mak­ta­dır. Ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­ta­rak, aile­sin­den uzak, mesai saati gö­zet­mek­si­zin mes­lek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz için ge­rek­li adım­lar atıl­ma­lı­dır. Biz Tür­ki­ye De­ği­şim Par­ti­si ola­rak işini la­yı­ğı ile yapan tüm ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin her daim ar­ka­sın­da ola­ca­ğız” dedi.

Baş­kan Cey­lan, “Doğru, il­ke­li ve ob­jek­tif görev an­la­yı­şıy­la, ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ren ve bunun yanı sıra top­lu­mun talep ve bek­len­ti­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek önem­li bir so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­ti­ren de­ğer­li basın men­sup­la­rı­mı­zın ve ça­lı­şan­la­rı­nın 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü`nü kut­lar, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim" di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Kaynak: Haber Merkezi

Editör: Turhan bal
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI